18 Nisan 2013 Perşembe


Şöyle bir iş var. Meraklısına. En aşağıda ayrıntılı bilgi için iki link daha var. İyi düşünmeler...Toni Negri geliyor işte, bir dolu bilgi yoldaşı toplaşıp hasbıhal edecek... 27 Nisan Cumartesi - April 27 Saturday – Samedi 27 Avril

11.15
Açılış Konuşması/ Opening Speech/ Discours d'ouverture

11.30-13.00
Antonio Negri
Komünizm ve Gelecekteki Politikanın Yeni Araçları
Communism and the new tools of future politics
Communisme et nouveaux outillages pour les politiques à venir

13.00-14.30
Öğle Yemeği/ Lunch/ Pause déjeuner

14.30 – 16.00
Marco Assennato

Qu’est ce que le travailleurisme italien pour une généologie des théories critiques?
What is the Italian Workerism for a Genealogy of Critical Theories?
Eleştirel Teorilerin Kökenbilimi İçin İtalyan İşçiciliği Nedir?

Ahmet Soysal

Küreselleşmiş Neo-Faşizm'de Sol ve Devrimci Pratikler
La gauche et les pratiques révolutionnaires dans le néo-fascisme mondialiste
The left and revolutionary pratiques in globalised Neo-fascism

16.30 - 18.30 Open Session / Open Session/ Table-Ronde
Antonio Negri, Ahmet Soysal, Marco Assennato, Volkan Çelebi

Kapitalizme Karşı Çıkışın Mantığı ve Mekanizmaları: Yeni Özgürlük ve Özne Biçimleri
The Logic and Mechanisms of Revolt Against Capitalism:
The new forms of freedom and subject
Logique et mécanismes de la révolte contre le capitalisme:
Les Nouvelles formes de la liberté et du sujet28 Nisan Pazar - April 28 Sunday -  Samedi 28 Avril

14.00-15.30
Antonio Negri 

Yeni Devrimci Hareketlerin Olanaklı Bir Biyopolitikası
A possible biopolitics of new revolutionary movements
Une biopolitique possible des nouveaux mouvements révolutionnaires

15.30 – 16.30
Judith Revel

16.30 – 17.00
Coffee Break

17.00 – 18.00
Judith Revel, Antonio Negri

Public Session – Forum
Session publique - Débat


http://monokurgusuzlabirent.blogspot.com/2013/04/antonio-negrinin-ozel-katlmyla-yeni.html

http://ozgurluk.monokl.net/

0 yorum:

Yorum Gönder