29 Kasım 2012 Perşembe

İstanbul'un içinden felsefe sesi geliyor

Haydi, "Demokrasiler Çağında Uygarlık Konferansı"na
İstanbul'a felsefe sözü var. 
İstanbul'da felsefe sözü var. Fakat felsefe sadece söz değildir. 


İstanbul'un içinden felsefe sesi geliyor. 


Dost sesi. Bilgi dostu. Bilme dostu. Çünkü felsefenin sözü var. Dostun sözü var. 
Felsefe sestir. Birbirinin içine giren sesler, birbirini izleyen sesler, birbirinin boşlukların dolduran sesler, birbirine boşluk bırakan, yaratan sesler. Karşılıklı sesler. Karşı be karşı çıkarılan sesler. İstanbul'da üç gün boyunca bu sesleri duyacağız. "Demokrasiler Çağında Uygarlık Konferansı" 30 Kasım Cuma günü başlıyor. 

Felsefe yüzdür de.

Birbirine dönmüş yüzler. Birbirinden dönmüş yüzler. Bir ufka bakan yüzler. Çok ufka bakan yüzler. Yere, göğe, karşıya, geriye bakan yüzler. Konuştuğuna bakan yüzler. Dinlediğine bakan yüzler. Seslendiğine bakan yüzler. Ses verene bakan yüzler. Sözle, sesle değişen, dönüşen, içinden yeni sözler, sesler, yazılar geçen yüzler. 

İstanbul üç gün boyunca bu yüzleri ağırlayacak.

Bu yüzleri: 
Gianni Vattimo, Joan Copjec, Jodi Dean, Frederic Neyrat, Alain Brossat, Bernard Stiegler, Thomas Metzinger, Jean-Luc Marion, Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Joan Copjec, Jean-Luc Marion, Bernard Stiegler, Gianni Vattimo....

Ağır yüzler. Sesleri, sözleri olan yüzler. Ağırlanacaklar, çünkü felsefenin yüzü, sesi ve sözü bir bedene bağlıdır; en sonunda uçup gitse de ve en sonunda bize bir isim ve bir metin kalsa bir beden. Ağırlanması gereken bir beden. 

Bu ağır işi üstlenenler: Volkan Çelebi, Murat Erşen, Ahmet Soysal...

Kurumlar var bir de, düzenleyiciler: Bakırköy Belediyesi ve MonoKL Yayınları

30 Kasım Cuma, 1 Aralık Cumartesi,  2 Aralık Pazar ve 3 Aralık Pazartesi günü "Demokrasiler Çağında Uygarlık Konferansı" var. 

Bir yerde bu konferans:


WOW Istanbul Hotels & Convention Center Nasıl giderim diyorsanız, işte yol: 

Demokrasiler Çağında Uygarlık Konferansı için Kadıköy, Bakırköy ve Beşiktaş'tan sabahları konferans merkezine servisler kaldırılacaktır: 
Monokl @MonoklYayinlari
Sabah 8.30'da Beşiktaş'ta, Üsküdar İskelesi'nden kalkacak 3 otobüsle ilgili iletişim için: 0 507 565 24 81.
Monokl @MonoklYayinlari
Sabah 8'de Kadıköy'de, Beşiktaş İskelesi'nden kalkacak 3 otobüsle ilgili iletişim için: 0 537 232 22 13.
Program bu da:

30 Kasım Cuma/ November 30 Friday/ Vendredi 30 Novembre

10.00
Açılış Konuşması/ Opening Speech/ Discours d'ouverture
10.30-12.00
Gianni Vattimo

12.00-13.00
Öğle Yemeği/ Lunch/ Pause déjeuner

13.00 – 14.20
Joan Copjec
Sexual Compact
Cinsel Sıkışma/Sözleşme

Jodi Dean
From the Dictatorship of the Proletariat to the Sovereignty of the People
Proletaryanın Diktatörlüğünden İnsanların Egemenliğine

14.20 – 14.30
Kahve Molası/ Coffee Break/ Pause-Café

14.30 – 16.00
Açık Oturum/ Open Session/ Table-Ronde
Kapitalizme Başkaldırının Mantığı ve Mekanizmaları: Felsefenin Yeni Bir Konumuna Doğru?
The logic of revolt against capitalism and its mechanisms: Toward a new position of philosophy
Logique et mécanismes de la révolte contre le capitalisme: Vers une nouvelle position de la philosophie?

Moderator: Nami Başer
Giovanni Vattimo, Frederic Neyrat, Alain Brossat, Joan Copjec, Jodi Dean, Bernard Stiegler, Thomas Metzinger, Jean-Luc Marion

16.00 – 16.20
Kahve Molası/ Coffee Break/ Pause-Café

Alain Brossat, Bernard Aspe, Erich Hörl, Giorgio Agamben, Jean-Luc Nancy, Volkan Çelebi, Murat Erşen, Ahmet Soysal, Emre Şan, 

16.20 – 17.40
Alain Brossat
Le paradigme El Aswany: La révolution égyptienne
El Aswany Paradigması: Mısır Devrimi

Fredric Neyrat
C/AP. Eléments pour un Antagonisme Vital –
C/AP – Yaşamsal bir Çatışkı için Öğeler

17.40 – 17.50
Kahve Molası/ Coffee Break/ Pause-Café

17.50 – 19.20
Açık Oturum/ Open Session/ Table-Ronde
Açık Oturum: Politik Ekonomi, Teknik ve Küreselleşme: Felsefe ve Yeni Komünizm
Political economy, technique, globalisation: Philosophy and New Communism
Economie politique, Technique et Mondialisation: La philosophie et le nouveau communisme

Moderator: Nami Başer
Bernard Stiegler, Jean-Luc Nancy, Bernard Aspe, Jodi Dean, Erich Hörl, Gianni Vattimo, Volkan Çelebi


1 Aralık Cumartesi/ December 1 Saturday/ Samedi 1 Decembre

10.00 – 11.20
Özgür Platform/ Free Platform/ Platform libre
Monokl ve Türkiye’de Felsefe.
Düşünürlerin Yeni Kitaplarını Tanıtımı/İmzalaması
Monokl and Philosophy in Turkey. The presentation/signing of the new books by thinkers
Monokl et Philosophie en Turquie. Séance des signatures-présentations de nouveaux livres des penseurs11.20 – 11.30
Kahve Molası/ Coffee Break/ Pause-Café

11.30 – 13.00
Açık Oturum/ Open Session/ Table-Ronde
Özne, Tinsellik ve Arzu: Felsefe ve Uygarlığın Sınırları
Subject, Spirituality and Desire: Philosophy and the Limits of Civilisation
Sujet, Spiritualité et Désir: La philosophie et les limites de la civilisation

Moderator: Emre Şan
Joan Copjec, Jean-Luc Marion, Gianni Vattimo, Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Ahmet Soysal

13.00 – 14.00
Öğle Yemeği/ Lunch/ Pause déjeuner

14.00 – 15.30
Jean-Luc Marion:

15.30 – 16.10
Ahmet Soysal:

16.10 – 16.30
Kahve Molası/ Coffee Break/ Pause-Café

16.30 – 18.00
Bernard Stiegler
Relire l’idéologie allemande et repenser l’idéologie après la révolution conservatrice
Alman İdeolojisini Yeniden okumak ve Muhafazakar Devrimden Sonra İdeolojiyi Yeniden Düşünmek

18.00 – 19.30
Açık Oturum/ Open Session/ Table-Ronde
Teknoloji, Medya ve İktidar: Felsefe ve Zamanın Ruhu
Technology, Media and Power: Philosophy and the Zeitgeist
Technologie, Médias et Pouvoir: La philosophie devant le “Zeitgeist”.

Moderator: Nilgün Tutal
Erich Hörl, Bernard Stiegler, Thomas Metzinger, Volkan Çelebi, Gianni Vattimo, Alain Brossat, Jean-Luc Marion
2 Aralık Pazar/ December 2 Sunday/ Dimanche 2 Decembre

11.00 – 12.30
Giorgio Agamben

12.30 – 13.50
Thomas Metzinger
Being No One: Towards a realistic anthropology for political theory
Hiç Kimse Olmak: Siyaset Teorisi İçin Gerçekçi Bir Antropolojiye Doğru

Bernard Aspe
Soleil noir: vers un renouveau de la dialectique matérialiste
Kara Güneş: Maddeci Diyalektiğin Bir Yeniden Doğuşuna Doğru

13.50 – 14.50
Öğle Yemeği/ Lunch/ Pause déjeuner

14.50 – 16.10
Volkan Çelebi
The birth of a new space: Being-in-the-internet
Yeni bir mekanın doğuşu: İnternet-te-olma

Erich Hörl
Towards a General Ecology: An Emergent Paradigm
Genel Bir Ekolojiye Doğru: Baş Gösteren Bir Paradigma

16.10 – 17.40
Jean-Luc Nancy
Quelques affirmations simples pour le temps qui vient
Gelmekte Olan Zaman İçin Bazı Basit Olumlamalar/Önesürümler

17.40 – 18.00
Kahve Molası/ Coffee Break/ Pause-Café

18.00 – 19.30
Açık Oturum/ Open Session/ Table-Ronde
Yazı, İmge ve Mekan: Felsefeden Edebiyat ve Sanata
Writing, Image, Space: From Philosophy to Literature and Art
Ecriture, Image et Espace: De la philosophie à la littérature et à l’art

Moderator: Ahmet Soysal
Bernard Stiegler, Jean-Luc Nancy, Jean-Luc Marion, Giorgio Agamben
3 Aralık Pazartesi/ December 3 Monday/ Lundi 3 Decembre

10.00 – 11.15
Bir Diyalog: Jean-Luc Nancy ve Giorgio Agamben
A Dialogue: Jean-Luc Nancy and Giorgio Agamben
Une dialogue: Jean-Luc Nancy et Giorgio Agamben

11.15 – 11.30
Kahve Molası/ Coffee Break/ Pause-Café

11.30 – 13.00
Açık Oturum/ Open Session/ Table-Ronde
Demokrasi, Hukuk ve Komünote Felsefe, Toplum, Aşk, Dostluk
Democracy, Right and Community: Philosophy, Society, Love, Friendship
Démocratie, Droit et Communauté: La philosophie, la société, l’amour, l’amitié

Moderatorler: Nami Başer, Ahmet Soysal, Volkan Çelebi
Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Bernard Aspe, Fredric Neyrat, Erich Hörl

13.00
Kapanış/ Closing/ Clôture

0 yorum:

Yorum Gönder