23 Kasım 2011 Çarşamba

MİRİ MALI-Hayreti

Hayreti'nin, (eskilerin deyimiyle sinkaf redifli) protest gazeli. E hazreti cinsiyetçilikle suçlayacaklar okumayıversin lütfen! Doğru söylemek, dahasını söylemeyi gerektirmez bazen :)


Görmedüm mihrin baka gördüm fenâ dârın sikeyim
Bu fenânun bî-mürüvvet mîr ü serdârın sikeyim

Çârsû-yı dehr içinde dâyımâ sûret sûret
Ehl-i ma’nâ ile itdükleri bâzârın sikeyim

Atlas-ı çarhun kabâyam aldanursam rengine
Bana şâlüm yeg durur anun iç astârın sikeyim

Kala ben bîmârunuz bu gûşe-i iflâsda
Vaz geldüm bunlarun itdügi tîmârın sikeyim

Şimdiki begler mürüvvetden dem urup her nefes
Ehl-i dil ‘âriflere itdügi ikrârın sikeyim

Bî-vefâdur kahbe dünyâ gibi bunlar bunlara
Kulluk eyleyen gidilerün perestârın sikeyim

Ehl-i ‘irfâna kuru tahsîndür ihsânları
Bu zemâne beglerinün cümle etvârın sikeyim

Zerre denlü yok durur mihr ü vefâ didükleri
Bu ‘avâmun hâsılı ey Hayretî varın sikeyim
(Hayreti)

Hayreti kimdir?
Doğum tarihi bilinmiyor. Vardar'da doğmuş. Adı Mehmet. 1534'te ölmüş. Mehmet Çavuşoğlu ve M. Ali Tanyeri divanını 1981'de yayınladı. Bektaşidir.

Ne Süleymâna esürüz ne Selimün kuluyuz
Kimse bilmez bizi bir şâh-ı kerîmün kuluyuz

Bu beyti yüzünden devrin padişahı ve sair ileri gelenleri tarafından dışlandığı rivayet edilir. Süleyman, Kanuni, Selim de Yavuz'dur!

Sözlük ihtiyacı duyanlar için:

mihr: Güneş
fena: Yok olma, yokluk, geçip gitme
dar: ev, yer, yurt
dar-ı fena: Dünya, bu dünya. Yokluğun yeri, yokluğun yurdu.
mürüvvet: insaniyet, mertlik, yiğitlik; cömertlik, iyilikseverlik.
bi: olumsuzlama ön eki
bi mürüvvet: iyilikseverliği olmayan, insanlığı, mertliği olmayan
mir: yönetici, bey
serdar: askeri yönetici, komutan
çarsu: dört taraf, dört tarafı olan şey; çarşı, pazar
dehr: dünya
atlas: ipek kumaş, düz, tüysüz
çarh: çark, tekerlek; felek,g ök; yaka; devreden, dönen
kabâ: üste giyilen elbise, cübbe, kaftan
bîmar: hasta
guşe: köşe
ehl-i dil: yürek erbabı, kalbi uyanık, basireti yüksek, maneviyatı sağlam kişi
gidi: pezevenk
perestar: tapan, tapıcı, hizmetçi, kul, dalkavuk
etvar: tavır, hal ve hareket, kişi davranışı


0 yorum:

Yorum Gönder