28 Şubat 2011 Pazartesi

Kırıklar7

33

Sana bakma gözü
Değil benim gözüm
Sende bakma gözü
Seninle bakma gözü
Seni bakma gözü

34

Tavşan
Korkusunu yazar
Kara

Kurt
Açlığını okur
Karda

Örter
Kızıl sayfayı
Fırtına

Hazır dünya
Yeni yazışmaya


35

Nice yaz geçti
Nice kış

Nice yaşam
Dağıldı, toplandı

Toplanıp dağıldık biz de
Sözlerle, sözcüklerle

Ömrün mırıltısı
Kardaki harflerde

36

Sürüyor gün
Ne başı düşün
Ne sonu
Çiçeklenip solarken
Alnının kayalıklarında dünya


37

Görmüş sayılmaz
Kimse yaşamı
Görmeden
Sonbaharı


38

Yük hafifletir gibi
Alıyor toprak
Yeterince sevemediklerimizi

Bunun için alamıyoruz
Yığdığımız kesekten
Diktiğimiz taştan
Gözlerimizi

39

Kalem
İhanette en sadık

40

Dil
Bir hece
Tek harfi
Seslendirir insan
Ömrünce


41

Tek günü var
İnsanın
Akşamla sabahı
Sayıp dursa da


42

Boşluğa uzanıyorum
Gidenin bıraktığı
Uyanır mıyım diye
Düşünde

43


Kesindir
İki bahar
Yazla kış
Gelip geçen


44

Esinti ve dalga
Kıpırtı ve ısı
Yaşam diyelim
Ve susalım
İzlerken
Bizi gereksinmeyen çevrimi45
Güneş
Bir sap çiçek

0 yorum:

Yorum Gönder