6 Aralık 2017 Çarşamba

Bilbila Qoçgîrî
Pîra Xeco li bazarê da hebik zêtûn avet devê xwe. Bazarçî bi hêrs û xişim pêvçû:
“Kadın Ramazan bilmez misin? Kafir misin?”

Pîrê destê nêvî yê girt û baz da. Li kolanek da sikinîya û tenişta xwe da dîwêr. Hêstîr ji çav, qezî ji dêv barî:
“Ez bilbila Qoçgîrî bûm, li çarşî yên Stenbolê de lal bûm mam.”


0 yorum:

Yorum Gönder